Program

PROGRAM

PIĄTEK, 26 CZERWCA 2020 ROKU

Godzina Wykład
16.00–16.05 Powitanie słuchaczy
16.05–16.35 Sesja I. Covid-19. Doświadczenia własne Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej GUMed
prof. nadzw. dr hab. n. med. Katarzyna Sikorska
16.35–17.05 Sesja II. COVID-19 — koronawirus. Infekcje dróg oddechowych
prof. nadzw. dr hab. n. med. Tomasz Smiatacz
17.05–17.15 Przerwa
17.15–17.45 Sesja III. Parazytozy jelitowe w Polsce i na świecie
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Korzeniewski
17.45–18.15 Sesja IV. Zakażenie Helicobacter pylori — najnowsze wytyczne
prof. nadzw. dr hab. n. med. Krystian Adrych
18.15–18.45 Sesja satelitarna firmy Boehringer Ingelheim: Kluczowe elementy opieki nad Logo BIchorymi na POChP
prof. dr hab. n. med. Adam Barczyk
18.45–19.15 Sesja V. Zakażenie Clostridioides difficile — co jest ważne dla lekarza rodzinnego?
prof. dr hab. n. med. Marcin Adamczak
19.15–19.25 Przerwa
19.25–19.55 Komentarz i dyskusja
19.55–20.00 Podsumowanie i zakończenie webinaru

 

SOBOTA, 27 CZERWCA 2020 ROKU

Godzina Wykład
9.00–9.05 Powitanie słuchaczy
9.05–9.35 Sesja I. Dna moczanowa — standardy i zalecenia dla lekarzy POZ
prof. dr hab. n. med. Marek Brzosko
9.35–10.05 Sesja II. Choroba Pageta — kluczowa rola lekarza rodzinnego we wczesnej diagnostyce
prof. nadzw. dr hab. n. med. Marek Tałałaj
10.05–10.35 Sesja III. Kaszel przewlekły — zalecenia ERS 2020
prof. dr hab. n. med. Ewa Jassem
10.35–10.45 Przerwa
10.45–11.15 Sesja IV. Migotanie przedsionków — najczęściej występująca arytmia w POZ
prof. dr hab. n. med. Beata Wożakowska-Kapłon
11.15–11.45 Sesja V. Leki przeciwkrzepliweBAYER
dr hab. n. med. Marcin Barylski
11.45–12.15 Sesja VI. Zespól jelita drażliwego — praktyczne aspekty w świetle nowych wytycznych
prof. nadzw. dr hab. n. med. Krystian Adrych
12.15–12.25 Przerwa
12.25–12.55 Sesja VII.
12.25–12.40 Zastosowanie leków psychotropowych u pacjentów z bólem przewlekłym
12.40–12.55
Zaburzenia nastroju i zaburzenia lękowe w kardiologii
prof. nadzw. dr hab. n. med. Wiesław Jerzy Cubała
12.55–13.15 Sesja VIII. Czy i jak picie kawy zapobiega rozwinięciu się otępienia?
dr hab. n. med. Anna Barczak
13.15–13.45 Komentarz i dyskusja
13.45 Podsumowanie i zakończenie webinaru
Copyrights © 2020 Via Medica