Opłaty

Opłata podstawowa
50 zł

W ramach opłaty zapewniamy:

  • udział w konferencji oraz w wystawie firm,
  • materiały konferencyjne,
  • poczęstunek,
  • identyfikator.

Opłatę należy zrealizować po dokonaniu rejestracji za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi konferencji, wybierając zakładkę REJESTRACJA.

Rezygnacja*

Pisemną rezygnację z udziału w konferencji proszę zgłosić na adres Organizatora lub e-mailem na adres: medycynarodzinna@viamedica.pl

W przypadku rezygnacji uczestnikowi przysługuje zwrot opłaty rejestracyjnej pomniejszony o koszty manipulacyjne:

  • rezygnacja zgłoszona od momentu wpłaty do 30 dni przed konferencją — koszty manipulacyjne wynoszą 10%,
  • rezygnacja zgłoszona od 29 do 15 dni przed konferencją — koszty manipulacyjne wynoszą 35%,
  • rezygnacja zgłoszona 14 dni przed konferencją — uczestnikowi nie przysługuje zwrot kosztów. 
Copyrights © 2020 Via Medica